Sanacura praktijk voor acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde
Kunst of tuinmanschap?

Kunstenaar?
Er wordt wel gezegd dat de Chinese arts is te vergelijken met een kunstenaar. Dat de Chinese geneeskunde meer een genees-kunst is dan een –kunde. Zou dat werkelijk zo wezen?

Wat is eigenlijk de essentie van het kunstenaarsvak? Misschien het openstaan voor inspiratie, waarbij aandacht en opmerkzaamheid cruciaal zijn? Gevolgd door een continue strijd om – met behulp van de technische beheersing van het ambacht – een uiteindelijke creatie neer te zetten.

Deze twee processen zien we inderdaad ook terug bij de uitoefening van de Chinese geneeskunde. Voor het ontwikkelen van een ‘klinische blik’ en het uiterst gedetailleerd voelen van de kwaliteiten van de polsslag, zijn inspiratie en aandacht essentieel. Daarnaast zijn kennis en bekwaamheid vereist bij het zoekproces om tot een uitgebalanceerd kruidenrecept  te komen en de juiste acupunctuurbehandeling uit te voeren. Maar zien we deze combinatie van inspiratie met kennis en ambacht niet terug bij heel veel beroepen?

Of hovenier?
Een treffender vergelijking is misschien wel die van de Chinese arts met de hovenier (naar Beinfeld en Korngold, Basisboek Chinese geneeswijzen): zowel de tuin als de mens kunnen immers gezien worden als een microkosmos. Zoals de aarde bestaat uit land, water en lucht, zo bestaat het lichaam uit bloed, vocht en qi.

Wat is de relatie van de tuinman tot de aarde? De standaard hovenier gebruikt kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, en graaf- en zaagmachines, voor een snel effect met als resultaat een nette, keurig verzorgde, maar eenvormige tuin. De ecologisch hovenier gaat veel trager te werk. Hij probeert harmonie te creeren door in bepaalde delen groei te bevorderen, op andere plekken onkruid weg te halen, de aarde vruchtbaar te houden door compost en water te geven, te zorgen dat er voldoende zon in de tuin komt, of andere planten juist te beschermen tegen de zon, planten te leiden, ze op te binden, en te beschermen tegen de wind, greppels te graven en hekjes te plaatsen, en ziektes te voorkomen. Elke ingreep heeft invloed op de sfeer en het karakter van de tuin. Niets staat op zichzelf en niets is vervangbaar zonder consequenties voor het organische geheel. Elke tuin heeft een eigen karakter. Geen tuin is hetzelfde, elke tuin is een unieke compositie van bomen, struiken, planten, insecten. Om harmonie en eigenheid te bewaren en gezondheid en groeizaamheid te waarborgen is een goede verzorging van groot belang!

Waar de westers arts gaat voor snelle resultaten met uniforme farmaceutische middelen en chirurgische ingrepen, probeert de Chinese arts -net als bij het natuurlijk tuinieren- de integriteit te waarborgen. Zoals elke tuin is ook ieder mens uniek, met zijn eigen aard en karakter en gestalte, en persoonlijke talenten en kwetsbaarheden. In de Chinese geneeskunde proberen we gezondheid te begeleiden en bevorderen door ons een beeld te vormen van zwakke plekken in het lichaam. Misschien verzamelt zich ergens teveel vocht of is het juist te droog, is het te warm of misschien juist te koud, steekt er ergens wind op of kan er helemaal geen lucht komen, is er een tekort aan voedingsstoffen, of hopen ze zich juist op. Zoals de hovenier compost toevoegt aan arme bodem om groei te bevorderen, gebruiken we kruiden en geven voedingsadviezen om aan te vullen en te versterken waar de basissubstanties (bloed, vocht en qi) tekortschieten. En zoals de hovenier hekken plaatst en greppels graaft, gebruiken we acupunctuurnaalden om de energie- en vochtstromen de juiste richting te wijzen. Zodat lichaam en geest goed gedijen, en uiteindelijk ook zelf weer de weg van groeizaamheid en welzijn kunnen gaan. Om misschien zelfs tot bloei te komen. Uitbundig, of ingetogen. Net naar onze aard. Een aardse geneeswijze. Dit kunnen we met recht gezonde zorg noemen!

Over kunst gesproken…..
Over kunst gesproken: een prachtige oefening in het verstaan van de taal van krachtvelden en energiestromen en het te pakken krijgen van het wezen van een menselijk lichaam is het modelleren van mensfiguren in klei, boetseerwas of papier. Kijkt u ook eens op www.kunstcollectiefdewaaier.nl of www.openateliersharen.nl voor mijn beelden, collages en tekeningen.