Sanacura praktijk voor acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde
Het eerste consult

Vraaggesprek 
Tijdens het eerste consult vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats, waarin al uw klachten en symptomen besproken zullen worden. Ook onderwerpen die voor uw gevoel misschien niets met de reden van uw komst te maken hebben kunnen aan de orde komen.

Pols en tong
Daarna zal ik uw pols voelen. Daar neem ik altijd rustig de tijd voor, want een groot aantal facetten van uw polsslag moeten beoordeeld worden. De snelheid, de diepte, de breedte, de kracht, de regelmaat. En dat op zes verschillende plaatsen. Ook wil ik graag uw tong bekijken: de grootte, de breedte, de dikte, de kleur, het beslag, groeven en randen. De pols en de tong zijn beide een goede afspiegeling van wat zich in het lichaam afspeelt.

Buik
Voorafgaand aan een acupunctuurbehandeling zal ik ook altijd de buik bevoelen, om de toestand van uw organen, de verdeling van warmte en koude, en eventueel aanwezige spanning in de buik te beoordelen.

Diagnose 
Mogelijk geeft dit al voldoende informatie om te bepalen in welke organen en/of energiebanen sprake is van onevenwichtige energieverdeling en een voorlopige diagnose te stellen. Soms is daar wat meer tijd voor nodig, en moet ik u eerst een aantal keer gezien hebben.

Behandelplan
In ieder geval wordt er een voorlopig behandelplan gemaakt. Hierbij wordt, afhankelijk van de aard van de klachten en uw voorkeur, een keuze gemaakt voor een of meerdere van de hierna genoemde behandelmethoden. Hierbij zal het vaak zo zijn dat een combinatie van behandelmethoden een grotere effectiviteit tot gevolg heeft. Indien er gekozen wordt voor acupunctuur (wat meestal het geval zal zijn) volgt gelijk de eerste behandeling.