Sanacura
Klachten ¬

Ondersteuning bij kanker

De diagnose kanker

Als u de diagnose kanker krijgt, staat uw wereld op zijn kop. Angst en onzekerheid staan op de voorgrond. En terwijl u zich vaak niet eens ziek voelde, zal uw conditie drastisch aangetast worden door de diverse agressieve therapieën als chirurgie, bestraling en chemokuren welke meestal onmiddellijk worden ingezet. Gelukkig vaak met levensreddend of -verlengend effect.

Herstel bespoedigen of uw welbevinden vergroten?
Wellicht bent u op deze site terechtgekomen omdat u aan het onderzoeken bent of er manieren zijn om uw herstel te bespoedigen of uw welbevinden te vergroten. De laatste jaren is daar binnen de Chinees geneeskundige beroepsgroep steeds meer aandacht voor gekomen. En de resultaten lijken zeker niet tegen te vallen.

Chinese geneeskunde

Acupunctuur en/of Chinese kruiden kunnen vooral ingezet worden bij:

  • misselijkheid tijdens chemokuren
  • spanning en stress
  • vermoeidheid
  • slapeloosheid en psychische problematiek
  • opvliegers ten gevolge van hormonale therapie
  • versterking van het immuunsysteem
  • aantasting van het beenmerg: uit onderzoek is gebleken dat de daling van rode en witte bloedcellen met meer dan 50% kan verminderen
  • neurologische klachten
  • pijn door tumorgroei, postoperatief, of na bestraling

Helaas is in Nederland binnen de reguliere oncologie en vanuit de overheid de stemming ten aanzien van complementaire therapieën vrij negatief. Dat is jammer. Gelukkig is er in de ons omringende landen veel meer openheid en zijn er tal van geneeskundigen met langdurige ervaring met het integreren van westerse en Chinese geneeskunde in de zorg voor kanker.

Onderzoek
Veel universiteiten in onder andere Engeland en Amerika hebben tegenwoordig onderzoekscentra om de waarde van het integreren van de reguliere oncologie met complementaire invalshoeken te evalueren. Daarnaast spelen de verschillende buitenlandse kankerinstituten en –verenigingen veel meer in op de integratieve oncologie als hun Nederlandse zusterverenigingen. Met name het Sloan Kettering Cancer Centre maakt zich sterk voor de integratieve geneeskunde.

In de praktijk

Ik baseer mijn behandelstrategie veelal op de principes van de klassieke Chinese geneeskunde zoals onderwezen door het Amerikaanse instituut ICEAM. Hierbij is naast uw ziektegeschiedenis en de beoordeling van uw actuele klachten en symptomen, een grondige polsdiagnose van uitermate groot belang. Uw pols geeft zeer veel informatie over uw huidig functioneren en over uw onderliggende aanleg en constitutie. Al deze gegevens samen bepalen met welke acupunctuurpunten en/of kruidenformules we u in een zo goed mogelijke conditie kunnen krijgen.

Versterking en ondersteuning
Concluderend kan ik zeggen dat zowel voorafgaand, tijdens, als na afloop van de reguliere behandeling van kanker Chinese geneeskunde versterkend en ondersteunend kan werken, en mogelijk herstel kan bevorderen.

Nog vragen?
Als dit verhaal uw belangstelling heeft gewekt, neem dan gerust contact op met de praktijk voor verdere informatie.

Meer lezen?
Als u meer wilt lezen over acupunctuur en/of Chinese kruiden klikt u dan hier.