Sanacura

Beroepsvereniging, klachtenregeling, privacyverklaring en registraties

Beroepsvereniging

Sanacura is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Deze vereniging is opgericht in 1977, en is met bijna duizend leden de toonaangevende en grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in Nederland.

De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Daarnaast maakt de NVA zich sterk om de acupunctuur als professionele geneeswijze met een eigen identiteit een zichtbare plaats binnen de gezondheidszorg te bezorgen en wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de werkzaamheid van acupunctuur te ondersteunen en te stimuleren.

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Dan is het goed om dit kenbaar te maken, en graag ga ik dan een gesprek met u aan. Dit biedt de mogelijkheid om samen te zoeken naar een oplossing. Indien we er niet uitkomen, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de NVA. Leest u hier meer over de aanwijzingen van de NVA hoe te werk te gaan.

Alle NVA-leden zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Ik heb maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen ikzelf, een eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en een eventuele waarnemer bij mijn afwezigheid (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van de facturen (naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer) en het bestellen van Chinese kruidenformules (naam, adres).

Eventuele andere zorgverleners worden slechts geïnformeerd na uw expliciete toestemming.

In het kader van intervisie, intercollegiale toetsing en onderwijs kunnen gegevens uit uw dossier geanonimiseerd gebruikt worden.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te laten passen, of te laten verwijderen.

Registraties

NVA-lidnr. D4020
KAB-koepel lidmaatschap KvK-nr. 54199212
AGB-code 84023152
AGB-code praktijk 84(0)54528
BIG-registratienr. 2902366430