Sanacura
Blog – Posts ¬

Een scheppingsverhaal

Een scheppingsverhaal

Het belangrijkste scheppingsverhaal van China beschrijft hoe de wereld werd gemaakt door de oergodin Pan Gu. Voor het begin bevond de hele kosmos zich als een soort oerenergie in een reusachtig oerei. Ook Pan Gu kwam in de duisternis van dit reusachtige oerei tot stand en groeide er achttienduizend jaar lang, totdat het ei openbarstte. De lichte en transparante delen van het ei dreven omhoog en vormden de hemel; de zware, ondoorzichtige delen zakten naar beneden en werden de aarde. Pan Gu stond op. Om te voorkomen dat de vloeibare aarde en hemel weer samensmolten, begon zij te groeien en dreef zij de aarde en de hemel drie meter per dag uiteen. Na opnieuw achttienduizend jaar waren de hemel en de aarde in hun huidige positie gefixeerd en de vermoeide Pan Gu legde zich te rusten. Zij stierf en haar adem werd de wind en de wolken, haar stem de donder, haar linkeroog de zon, het rechter de maan en haar haren de sterren. De andere lichaamsdelen werden de elementen die de aarde vormen: de bergen, rivieren, wegen, planten, bomen, metalen, edelstenen en rotsen. Haar zweet veranderde in regen en dauw. De larven die van haar lichaam op de aarde vielen, werden de mensen……..

Dit beeldende verhaal van de overgang van oerenergie in de energie van hemel (yang) en aarde (yin) illustreert prachtig het Chinese denken: de mens bestaat van oorsprong uit dezelfde materie (yin) en energie (yang) als de hele kosmos. De mens is dus ook onderhevig aan dezelfde wetten als de kosmos. Daarom maken we bij het beschrijven van ziektes dan ook veel gebruik van metaforen en beelden uit de natuur, zoals: koude, hitte, vuur, wind en vocht.

zonnebeeld 375.png

Kou en hitte, wind en vocht

De Chinese geneeskunde is erg sterk in het beschrijven van ziektebeelden, welke we ook wel patronen van disbalans noemen. Deze verwijzen naar uw unieke patroon van klachten en verschijnselen. Zo worden uw verschillende symptomen, die we vanuit westers perspectief nou niet zo direct met elkaar in verband zouden brengen, bijeen gebracht in één patroon. Of, bij meer gecompliceerde ziektebeelden, in een combinatie van meerdere patronen.

Voorbeelden hiervan zijn blokkade van de lever-energie, leegte van de milt-energie met vochtophoping, leegte van de nier-yin-energie met valse hitte, leverwind door opstijgend lever-yang bij lever-yin-leegte. En zo kunnen we nog wel even doorgaan….honderden verschillende combinaties van onevenwichtige patronen zijn er mogelijk. Dat lijkt waarschijnlijk erg ingewikkeld. Dat is het ook wel, maar tegelijkertijd denk ik dat veel van deze begrippen erg tot de verbeelding spreken en vaak dicht bij onze ervaringswereld staan. Vergelijk die blokkade van de lever-energie maar eens met het aanleggen van een dam in een snelstromende rivier. Wat een kracht ontstaat daarbij. Deze kunt u gewaar worden als enorme opgeblazenheid of felle pijnen. En ervaart u die ophoping van vocht niet alsof u met zware benen door een moeras waadt? Of als een mist in uw hoofd waardoor u echt niet meer kunt concentreren? En die valse hitte zal heel herkenbaar zijn als u in de overgang bent – hitte die naar boven stijgt vanuit een koud onderlijf voelt u als een opvlieger of prikkelbaarheid. Wind is een wat lastiger begrip, maar werkt een beetje zoals bij hoge en lage drukgebieden. Door deze drukverschillen ontstaat er beweging van lucht, dus wind. Zo ook in ons lichaam. Door ongelijke verdeling van energie kunnen er heftige, onverwachte bewegingen ontstaan die we ervaren als duizeligheid, oorsuizingen of hoofdpijnaanvallen. Soms ook als snelle stemmingswisselingen. Of zelfs als epileptische aanvallen, of een beroerte.

Ook tijdens een acupunctuurbehandeling kunt u soms duidelijk de werking van bepaalde punten voelen. De ontspanning als de energie weer gaat stromen bij het opheffen van een blokkade. De helderheid als ‘de mist weer optrekt’ en de zintuigen zich openen. Het kalmerende effect van het afvoeren van hitte. De rust die intreedt omdat ‘de wind gaat liggen’.

In de praktijk

Het is voor mij telkens weer een uitdaging om vanuit een wirwar aan symptomen te komen tot een juiste diagnose en juiste behandeling. En een diagnose is ook nog eens geen vastliggend gegeven maar is, zoals alle verschijnselen, aan verandering onderhevig. We zijn geen dag hetzelfde. Diagnose en ingestelde therapie vragen dan ook om voortdurende evaluatie en bijstelling. Deze dynamiek, en de aandacht voor de mens in al zijn facetten, maakt het werken in een acupunctuurpraktijk tot een uiterst boeiende en dankbare bezigheid!