Sanacura

Tarief

Het eerste consult (inclusief eerste acupunctuurbehandeling) neemt ongeveer 1,5 uur in beslag, de kosten hiervan bedragen € 100,-. Vervolgbehandelingen duren 3 kwartier à 1 uur, hiervoor geldt een tarief van € 75,-.

Betaling geschiedt per overschrijving op bankrekening na ontvangst van een maandelijkse factuur.

IBAN-nummer: NL97 INGB 0009 3189 07 t.n.v. J.B.H. Sanders

Als u een afspraak wilt wijzigen, geeft u dat dan zo spoedig mogelijk door. Bij annulering binnen 24 uur zonder geldige reden, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding

Zowel door mijn persoonlijke lidmaatschap van de NVA, als door mijn BIG-registratie als arts, worden de kosten van een consult/behandeling (over het algemeen gedeeltelijk) vergoed door de ziektekostenverzekeringen. Dit valt altijd onder een aanvullend pakket. U spreekt hiervoor dus niet uw eigen risico behorend bij de basisverzekering aan.

Raadpleeg voor informatie uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Op de website van de beroepsvereniging vindt u een overzicht van de vergoedingen door de diverse verzekeraars, ook kunt u kijken op zorgwijzer.nl, of een andere vergelijkingssite.

Chinese kruiden worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De kosten hiervoor komen gemiddeld neer op 1 a 2 euro per dag, afhankelijk van dosering, samenstelling en toedieningsvorm.