Sanacura
Blog – Posts ¬

Is de Chinese geneeskunde oud of nieuw?

Meer dan tweeduizend jaar oud

De Chinese geneeskunde kennen wij uit meer dan tweeduizend jaar oude geschriften en is geworteld in vele verschillende tradities en scholen. Van oudsher gebruikt deze geneeswijze beelden en metaforen uit de natuur om ziektebeelden te beschrijven — denk aan koude, hitte, vuur, wind en vocht. Het is een zeer oud maar tegelijkertijd ook een springlevend systeem dat zich moeiteloos blijft aanpassen aan veranderende tijden, verschillende culturen en nieuwe ziektebeelden.

Moderne westerse verklaringshypothesen

De laatste decennia zijn verschillende nieuwe vormen van acupunctuur geïntroduceerd, zoals ooracupunctuur, schedelacupunctuur, elektro-acupunctuur en segmentale acupunctuur. En hoe bruikbaar de oude Chinese begrippen in de praktijk ook blijven, er komen steeds meer moderne westerse verklaringshypothesen voor de werking van acupunctuur. Hierbij wordt het verklaringsmechanisme veelal binnen het zenuwstelsel gezocht. Men zoekt naar de effecten van het prikken van acupunctuurpunten op de werking van neurotransmitters en op veranderingen in specifieke hersendelen. Er wordt dus teruggegrepen op het moleculaire niveau. Dit is een manier van kijken naar de wereld vanuit het mechanistische natuurwetenschappelijke model, dat in de westerse geneeskunde dominant is. Interessant is dat hedendaagse onderzoekers de Chinese geneeskunde (en andere vormen van complementaire geneeswijzen) eigenlijk beter kunnen verklaren met de modernere natuurkundige inzichten uit de kwantumfysica waarbij elektromagnetische processen een regulerende functie hebben binnen het menselijk lichaam. Een ontmoeting tussen oost en west!

Kijkt u hier naar een interessante Engelstalige documentaire van de BBC waarin een Britse wetenschapper op onderzoek gaat naar mogelijke westers-wetenschappelijke verklaringsmechanismen voor acupunctuur:

Effectief en veilig

Naast onderzoek naar de wetenschappelijke basis van acupunctuur is er de laatste jaren ook veel klinisch onderzoek gedaan dat de effectiviteit en de veiligheid van acupunctuur aantoont. Kijkt u eens in mijn post over wetenschappelijk onderzoek als u hier meer over wilt weten.

Deze ontwikkelingen zijn erg belangrijk voor de acceptatie van de Chinese geneeskunde en een betere afstemming met de westerse geneeskunde.