Sanacura

Het eerste consult

Het eerste consult neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Tijdens dit consult vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats, waarin al uw klachten en symptomen besproken zullen worden. Ook onderwerpen die voor uw gevoel misschien niets met de reden van uw komst te maken hebben kunnen aan de orde komen.

Daarna zal ik uw pols voelen. Daar neem ik altijd rustig de tijd voor, want een groot aantal facetten van uw polsslag moeten beoordeeld worden. De snelheid, de diepte, de breedte, de kracht, de regelmaat. En dat op zes verschillende plaatsen. Ook wil ik graag uw tong bekijken: de grootte, de breedte, de dikte, de kleur, het beslag, groeven en randen. De pols en de tong zijn beide een goede afspiegeling van wat zich in het lichaam afspeelt.

Voorafgaand aan een acupunctuurbehandeling zal ik ook altijd de buik bevoelen, om de toestand van uw organen, de verdeling van warmte en koude, en eventueel aanwezige spanning in de buik te beoordelen.

Zo hebben we al een heleboel informatie verzameld om te bepalen in welke organen en/of energiebanen sprake is van onevenwichtige energieverdeling en een voorlopige diagnose te stellen.

In overleg met u wordt dan een voorlopig behandelplan gemaakt. Over het algemeen zal een combinatie van behandelmethoden een grotere effectiviteit tot gevolg hebben. Indien er gekozen wordt voor acupunctuur volgt gelijk de eerste behandeling. Als er ook gekozen wordt voor Chinese kruiden maak ik een recept voor u klaar wat ik dan ga bestellen bij de kruidenleverancier.

depressie uitgeknipt en bijgesneden 375.png

Acupunctuur

Qi en meridianen
Het uitgangspunt van de Chinese geneeswijze is dat qi of levensenergie door het menselijk lichaam stroomt via meridianen of energiebanen.

Punten en naalden
Bij klachten kunnen we door ingrijpen in de energiekringloop proberen een nieuw evenwicht te vinden. We doen dat door enkele van de punten die liggen op de energiebanen te behandelen door deze aan te prikken met zeer dunne, steriele naalden.

De punten die ik het meest gebruik zitten geconcentreerd rond de voeten, enkels, onderbenen en polsen. Ook behandel ik wel punten op de buik, het hoofd, de oren, of op de rug. Gemiddeld zal ik per behandeling zo’n 5 à 10 naalden inbrengen, welke ongeveer 25 minuten op hun plaats blijven. Meestal ligt u hierbij op uw rug op de behandeltafel, en wordt u comfortabel toegedekt.

Wat voelt u ervan?
Over het algemeen wordt het prikken niet als pijnlijk ervaren. Maar het is ook niet zo dat u er niets van zult voelen: het kan een wat tintelend, scherp of zwaar gevoel geven, al dan niet uitstralend in het verloop van de energiebanen.

Mogelijk zult u tijdens het verloop van de behandeling verder niet meer zoveel gewaarworden. Soms zal het zo zijn dat u ervaart dat energie aan het stromen gaat, of dat er hitte gaat ontstaan, of juist verdwijnen. Dit hangt af van uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid, uw opmerkzaamheid, en de keuze van de punten.

De meeste mensen ervaren het als een zachte en ontspannende behandeling.

En erna?
Vooral na een eerste behandeling kunt u zich wat loom of duizelig voelen. Mogelijk voelt u zich in de loop van de week al een stuk beter, of energieker, door het in beweging zetten van de energie. Het kan ook zijn dat er meer tijd nodig is voordat u een duidelijk effect van de behandelingen bemerkt, dit zal vooral zo zijn als we de energie ook moeten versterken.

Vaak zullen ook klachten veranderen waarvoor u in eerste instantie helemaal niet naar de praktijk kwam. In de Chinese geneeskunde kijken we nu eenmaal niet naar op zichzelf staande aandoeningen, maar wordt uw hele systeem betrokken bij het vinden van een nieuw evenwicht. De behandelingen geven de richting tot herstel aan, uiteindelijk zal uw lichaam weer de regie overnemen.

Natuurlijk streven we het liefst naar een volledig herstel, soms lukt dit niet en zijn we tevreden met een aanvaardbare mate van verlichting van lijden en verbetering van uw dagelijks functioneren. Gelukkig komt het zelden voor dat er helemaal geen verschuiving in het klachtenpatroon optreedt.

Hoe vaak?
Er bestaat geen vaste standaard voor het aantal benodigde behandelingen, vaak zal dit ergens liggen tussen 5 en 12 (op indicatie meer). Als acupunctuur gecombineerd wordt met Chinese kruiden (wat meestal zo zal zijn) vinden behandelingen eens in de 2 a 3 weken plaats, en wordt dit in de loop der tijd afgebouwd naar eens in de 4 a 6 weken. Zonder de ondersteuning met Chinese kruiden vinden behandelingen veelal wekelijks of tweewekelijks plaats. Vervolgbehandelingen duren meestal 3 kwartier a 1 uur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het werkingsmechanisme van acupunctuur leest u dan hier verder.

IMG_20190126_145716083 375 pixels.png

Chinese kruiden

Ook kruidentherapie?
De kruidengeneeskunde is eigenlijk de belangrijkste en meest onmisbare pijler onder de Chinese geneeskunde.
Veelal, maar zeker wanneer er sprake is van een tekort aan energie, zal het voorschrijven van een kruidentherapie naast de acupunctuurbehandeling bijdragen aan een dieper en vollediger herstel. Ik stel een kruidencombinatie samen aan de hand van uw specifieke klachtenpatroon en de observatie van uw pols en tong.

Thee
De kruiden worden meestal voorgeschreven in de vorm van poeders. U lost 2x daags 2 volle maatlepeltjes op in heet water en drinkt dit op als een kop kruidenthee. De smaak hangt natuurlijk af van de samenstelling, maar gelukkig vinden de meeste mensen het goed drinkbaar, en vaak zelfs aangenaam van smaak.

Van een goed gekozen formule zult u geen bijwerkingen ondervinden, omdat de verschillende bestanddelen elkaar complementeren en waar nodig versterken of juist verzachten. Inname is over het algemeen gedurende een periode van enkele weken of maanden. Regelmatig zal de samenstelling van de formule aangepast worden aan uw veranderende klachtenpatroon en polsdiagnose.

Apotheek
Ik bestel de kruiden bij Dragon Herbs te Nijmegen of de Natuurapotheek te Pijnacker. Beide zijn betrouwbare adressen met gecontroleerde kruiden van goede kwaliteit. Producten met bestanddelen van bedreigde dieren of planten zijn al jaren verboden op de Europese markt en worden natuurlijk niet gebruikt!

De bestelling wordt vanuit de apotheek naar u verstuurd met een factuur welke u rechtstreeks aan de apotheek betaalt. De kosten komen gemiddeld neer op 1 a 2 euro per dag, afhankelijk van dosering, samenstelling en toedieningsvorm. Chinese kruiden worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Welke kruiden?
Een Chinese kruidenformule bestaat gemiddeld uit zo’n acht à tien ingrediënten. Er kan worden gekozen uit honderden verschillende kruiden, waarvan sommige gewoon in uw keukenkast staan, zoals: gember, kaneel, kardamom, salie en nootmuskaat; anderen in uw tuin staan te bloeien, zoals: kamperfoelie, chrysant, magnolia, clematis en forsythia; en velen inheems Chinese planten zijn, zoals: lotus, ginseng, ginko en rehmania, of aziatische varianten van ons welbekende planten. De werkzame bestanddelen zitten meestal in een deel van de plant, zoals: de bloem, de wortel, de schors, de bladeren of de stengel. Vergeleken met de westerse kruidengeneeskunde, waar over het algemeen met slechts één enkel kruid behandeld wordt, is de Chinese kruidengeneeskunde een verfijnd en ingenieus systeem waar een doorwrochte wetenschap achter ligt.

Meer lezen?
Voor extra achtergrondinformatie over kruidengeneeskunde kunt u verder lezen in mijn columns over Chinese kruiden, of bekijkt u een aantal prachtige filmpjes over het verbouwen, oogsten en prepareren van Chinese kruiden.

Chinese-Herbs - resized rond 375.png

Verdere behandelmethoden

Moxa of moxalamp
De acupunctuurpunten kunnen ook behandeld worden met moxa, waarbij een smeulend staafje bestaande uit samengeperst bijvoetkruid boven een punt gecirkeld wordt. Dit heeft een stimulerende, verwarmende en/of verzachtende werking.

Vaker gebruik ik voor extra warmte echter de moxalamp. Deze elektromagnetische lamp heeft een ronde plaat bekleed met mineralen die essentieel zijn voor het menselijk lichaam. Wanneer de lamp wordt geactiveerd verwarmen de ingebouwde spiralen de mineralenplaat en worden elektromagnetische golven geproduceerd die door het lichaam herkend en geabsorbeerd worden, met als effect een verbeterde bloed- en lymfecirculatie, spierontspanning en een weldadige, diep doordringende warmte.

Acupressuur of shiatsu
Ook kunnen acupunctuurpunten behandeld worden met acupressuur of shiatsu. Zachte, of soms juist steviger vingerdruk, om de energiedoorstroming te bevorderen. Hierbij kan een diep gevoel van ontspanning worden gecreëerd.

Voeding
Daarnaast kan het van belang zijn aandacht te geven aan uw voedingspatroon, aangezien bepaalde voedingsmiddelen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden van een verstoorde energiehuishouding. Indien nodig krijgt u geïndividualiseerde voedingsadviezen mee naar huis.

Aandacht voor leefstijl en emoties
Voor een gezonde energiehuishouding is het van belang dat uw draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. Daarom kan het wenselijk blijken veranderingen in leefstijl en/of omgeving aan te brengen.

Ook het overheersen van bepaalde emoties kan herstel bemoeilijken. Zo nodig kan dit een aandachtspunt in de behandeling zijn.

Ontspanning en ademhaling
Vaak is moeilijk kunnen ontspannen een onderhoudende factor in het voortduren van een klachtenpatroon. De acupunctuur- en kruidenbehandeling wordt dan gericht op het vinden van een meer harmonisch evenwicht. Tussen de acupunctuurbehandelingen kunt u zelf aan de slag gaan met behulp van ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Hiervoor zijn tegenwoordig tal van apps verkrijgbaar!

Ter ondersteuning wordt soms tijdens het consult gewerkt met het hartcoherentie programma van Heartmath, een computerfeedback-programma waarbij door middel van bepaalde ademhalingstechnieken (waarbij het vooral gaat om het aanleren van een kalme, evenwichtige en diepe ademhaling) en het oproepen van positieve emoties wordt geoefend om in een toestand van rust en harmonische afstemming te komen.

Qigong
Daarnaast zal voor een aantal onder u het doen van Qigong oefeningen bij kunnen dragen aan het welbevinden.

steen.png