Sanacura
Klachten ¬

Depressie

Depressie

Misschien zit u al een tijd niet goed in uw vel, hebt u nergens zin in, voelt u zich lusteloos en zwaarmoedig, hebt u geen eetlust of wil het met de slaap niet vlotten. Mogelijk lijdt u dan aan een depressie. Dit kan een reactie zijn op een verdrietige gebeurtenis in uw leven, maar vaak is er ook geen oorzaak aan te wijzen in uw omstandigheden.

Zware last
Deze ziekte heeft een grote impact op uw dagelijks functioneren. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten, is dit een zware last. Vaak zult u het gevoel hebben dat u in een donkere tunnel zit waar u niet uit meer kunt komen. Gelukkig gaan uiteindelijk de meeste depressies wel weer over.

Hulp zoeken?
Met u lijdt een aanzienlijk deel van de mensheid aan deze nare ziekte. Van elke vijf mensen lijdt er één ergens in de loop van zijn of haar leven aan deze aandoening. Als u er zelf niet meer uitkomt, is het van belang om hulp te zoeken. Vanuit mijn westerse kennis van en ervaring met de behandeling van klachten van psychische aard, zoals depressie, heb ik ook in mijn huidige acupunctuurpraktijk affiniteit met dit klachtenpatroon.

Antidepressiva, acupunctuur, of beide?

De westerse psychiatrie maakt bij de behandeling van depressies veel gebruik van antidepressiva en antipsychotica om neurotransmittersystemen in de hersenen te beïnvloeden. Dit is best ingrijpend, maar is bij ernstige klachten soms nodig. Uit analyses van een groot aantal onderzoeken bleek echter dat antidepressiva bij lichte tot matige depressies vaak niet meer verbetering geven als een placebo! Dan wordt het wel heel interessant dat recent onderzoek aantoont dat het een meerwaarde heeft om bij een depressieve stoornis naast antidepressiva tegelijkertijd ook te behandelen met acupunctuur: men voelt zich dan sneller beter. Behalve als hulpmiddel bij de behandeling kan acupunctuur helpen om de bijwerkingen van antidepressiva te verzachten.

Hebt u ook pijn?
Mogelijk lijdt u naast uw depressie ook aan pijn. Dat zou niet vreemd zijn, aangezien ruim de helft van depressieve patiënten aangeeft ook last van pijn te hebben. Over het algemeen reageren depressieve symptomen minder goed op behandeling als pijn ook een rol speelt. Het is interessant dat bij het tegelijkertijd voorkomen van depressie en pijn het gunstige effect van de combinatie van acupunctuur met reguliere behandeling nog groter lijkt te zijn.

Bij lichtere klachten

Bij lichtere klachten kan de Chinese benadering voldoende zijn, en dan is het fascinerend om te zien hoe emoties en de bijkomende lichamelijke symptomen vertaald kunnen worden in bepaalde bewegingen van qi of energie. Bij depressie zien we vaak dat de energie tot stilstand is gekomen, waardoor er geen inspiratie, verbeelding en creativiteit meer is, men geen plannen meer maakt, en geen dromen heeft om te volgen. Het is alsof er geen zuchtje wind meer is. Stilstand, die op den duur kan voelen als drukkende zwaarte. We kunnen dan via acupunctuurpunten met namen als “poort van de geest” of “wortel van de geest” proberen om weer een zacht briesje op te laten steken, de energie in beweging te zetten, het hart weer te openen, het contact met de buitenwereld te herstellen.

Chinese kruiden
Als deze stilstand maar lang genoeg duurt, kan de energie ophopen, en zich verdikken tot een vochtige verstikkende deken, waardoor men traag wordt en zich niet meer kan concentreren. Of juist onrustig als er ook nog hitte ontstaat. Er komen dan ook steeds meer lichamelijke symptomen bij zoals een vol gevoel in de borstkas of in de bovenbuik. Uiteindelijk gaat dit ten koste van de hoeveelheid beschikbare energie. De energie raakt uitgeput. Dan kunnen Chinese kruiden een versterkende, verfrissende en stabiliserende werking hebben.

Ontspanning en ademhaling
Het is meestal heel zinvol om daarnaast met ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken uw lichaam te helpen het evenwicht terug te vinden. Het hartcoherentieprogramma is hiervoor een uitermate geschikt hulpmiddel. U kunt in de praktijk oefenen met dit programma voorafgaand aan een acupunctuurbehandeling. U krijgt dan aanwijzingen mee hoe u hier thuis zelf mee aan de slag kunt.

Wetenschappelijk onderzoek

Als u meer wilt weten over bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek, kunt u hier verder lezen.

ronde vrouw 375 gegumd 2.png